Kantoorgegevens

  1. Handelsnaam: Zakenkantoor Depré
  2. Adres: Aen Den Hoorn 9/1, 3440 Zoutleeuw
  3. RPR 0875988489
  4. Telefoon: 011/58.28.55 | E-mail: info@zakenkantoordepre.be
  5. Verzekeringsmakelaar met FSMA-nummer 65557A, inschrijvingscategorie 'Makelaar in hypothecair krediet' en 'Verzekeringsmakelaar'
  6. Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.
  7. Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 - fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as .
  8. Naam van de vennootschap: Zakenkantoor Depré vof
  9. Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
  10. Zetel van de vennootschap: Molenstraat 5, 3440 Zoutleeuw